De belastingdienst

De belastingdienst

In 2021 blijven studiekosten aftrekbaar voor zzp-ers en ondernemers.

Voor ondernemers en zzp-ers zijn de kosten voor opleidingen of cursussen aftrekbaar als zakelijke lasten. Dat geldt alleen als je een opleiding volgt voor je beroep of ter verbetering van je financieel-economische positie.

Het moet dus gaan om een studie waarmee in de toekomst voordeel kunt behalen; het mag niet een studie van zeer algemene aard zijn (zoals bijvoorbeeld je rijbewijs). Denk aan een beroepsopleiding of aan een computercursus die je nodig hebt voor je werk. Alle opleidingen bij NIA ACADEMIE dus!

Wat is aftrekbaar?

Aftrekbaar zijn de kosten die rechtstreeks gerelateerd zijn aan de opleiding, zoals voor boeken en readers, cursusgeld/collegegeld en kosten voor een rekenmachine. 

Een rekenvoorbeeld: Stel dat je bij het NIA ACADEMIE een opleiding volgt van € 3000,–, dan krijg je van de belastingdienst terug: € 3000,– min € 250,– (drempel) maal het percentage van jouw belastingschijf.

Netto is dat:

  • € 1.008 (Als je in de 36,65% belastingsschijf zit)
  • € 1.048 (In de 38,10% schijf, waar de meeste mensen zitten)
  • € 1.423 (In de 51,75% schijf)

Werknemer? Studiekosten boven € 250,- aftrekbaar

Veel mensen weten niet dat zij hun studiekosten bij de Belastingdienst in aftrek kunnen nemen. Dit is jammer want het aftrekken van deze kosten kan aardig wat geld opleveren. Om van deze extra aftrekpost gebruik te maken moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Hier volgen enkele interessante tips.

Studiekosten kunnen in aftrek worden genomen bij de buitengewone lasten. Er is een drempel van € 250,- . Daarom is het misschien verstandig verschillende cursussen te combineren in één jaar. Ook  studiemateriaal (computer niet inbegrepen) zijn in aftrek te nemen. Er is ook een maximum gesteld aan aftrekbare studiekosten per jaar van € 15.000. Hier zijn wel uitzonderingen op mogelijk.

Lees hier meer op de website van de Belastingdienst.

Werkgevers

De overheid heeft een werkgever ruime mogelijkheden gegeven tot het onbelast vergoeden van kosten die samenhangen met cursussen en opleidingen.

De Belastingdienst
Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Surf voor uitgebreide informatie naar ‘De Belastingdienst'  

Studiefinanciering
Aanvraag van studiefinanciering is niet mogelijk voor de opleidingen van NIA ACADEMIE.