Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden NRTO

NIA ACADEMIE conformeert zich aan de Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen van de NRTO.

Lees hier de algemene voorwaarden

addendum NIA ACADEMIE

NIA ACADEMIE hanteert naast de algemene voorwaarden van NRTO onderstaand artikel omtrent het (studie-)gedrag van studenten:

VERPLICHTINGEN STUDENT
a. De Student zal zich tot het uiterste inspannen om de Cursus geheel te volgen, de opgegeven huiswerkopdrachten te maken en om zich (indien van toepassing) voor te bereiden op het examen.
b. Tijdens de les(sen) zal de Student zich gedragen volgens de algemeen aanvaarde omgangsvormen. De docent en/of NIA kan de Student daarop aanspreken.