Examenreglement

Examenreglement

Beroepsprofiel

De Interieurontwerper/Interieurstylist werkt in de interieurbranche, met name in het hogere segment, in winkelformules of bij ontwerpbureaus gericht op het ontwerpen en inrichten van particuliere woningen of professionele ruimtes. Tevens kan men dit beroep ook als zelfstandige uitvoeren.
Onder professionele ruimtes verstaan we ruimtes die niet voor woondoeleinden gebruikt worden, maar voor werk, recreatie, detailhandel of andere publiek toegankelijke ruimtes.

Interieurprofessional
De Interieurontwerper is communicatief vaardig, representatief, creatief, accuraat en deskundig. Hij/zij heeft een commerciële en professionele instelling, is gericht op het verlenen van diensten en services aan de klant. Hij/zij beschikt over het vermogen om interieurs te ontwerpen en te visualiseren en deze ontwerpen te begeleiden bij de uitvoering. Hij/zij is in staat te plannen en de administratie af te handelen.

Particulieren en projecten
Afhankelijk of een interieurontwerper/Interieurstylist in een team werkt, is het mogelijk om je op bepaalde taken te concentreren en andere taken uit te besteden. Als een interieurontwerper zelfstandig werkt is hij/zij ook verantwoordelijk voor de eigen bedrijfsvoering.
De klant/opdrachtgever is mondiger en kritischer en weet door de media vaak al wat hij wel en niet wil.
Duidelijk is dat er bij publieke ruimtes of projecten minder persoonlijke emoties zijn betrokken. Dit in tegenstelling tot ontwerpen van particuliere woningen waar persoonlijke emoties een grote rol spelen en waarbij de klant zich vaak laat leiden door persoonlijke smaak. Vanzelfsprekend is het van belang dat de interieurontwerper op de hoogte is van de concurrenten, markt en middelen.

Ontwerptaken

De interieurontwerper maakt een ontwerp voor de in te richten ruimte. Hij/zij heeft een uitgebreid gesprek met de klant om alle wensen in kaart te brengen, bezoekt vooraf de in te richten ruimte. De interieurontwerper informeert bij de aannemer wat de technische mogelijkheden zijn met betrekking tot uitbouw, constructies en verbouw van de ruimte. De interieurontwerper betrekt in het ontwerp de wensen van de klant, de bouwkundige aspecten en de eigen ideeën.

Ontwikkelen ontwerpplan
Hij/zij doet onderzoek naar concurrenten en de markt en ontwikkelt naar aanleiding daarvan een vernieuwend concept. Hij/zij maakt op basis van een schets of een andere visualisatie methode een voorlopig ontwerp voor de klant, vervolgens doet hij/zij onderzoek naar de haalbaarheid. Hij/zij bespreekt het ontwerp met de klant en geeft een toelichting en motivatie op het ontwerp. Hij/zij brengt eventuele wijzigingen aan en maakt een definitief ontwerp en presenteert dit wederom aan de klant.
Hij/zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het ontwerp en controleert het resultaat aan de hand van het ontwerp en de gemaakte afspraken.

Op de hoogte blijven van trends

De interieurdesigner beschikt over basiskennis omtrent vakkennis en ontwikkelingen in de branche, en blijft op de hoogte door vakbladen te lezen, beurzen te bezoeken, cursussen te volgen etc.

Creëren van sferen (voor wie in een interieurwinkel werkt)
De interieurontwerper doet op basis van nieuwe trends, ontwikkelingen en klantwensen, voorstellen voor de inkoop van een collectie, verkoopacties, styling en inrichting van de winkel, ontwerpen en accessoires.

Signaleren klantbehoeften
De interieurontwerper signaleert behoeften en/of klachten van de klant, evalueert de klanttevredenheid en stelt op basis hiervan nieuwe acties en verbetermaatregelen op. Hij/zij zorgt voor een juiste afhandeling van de klachten conform de bedrijfsprocedures.

Het examen
De vakopleiding Interieurstyling (Fase 1) + Interieur Ontwerpen (Fase 2) + Interieur Ontwerpen (Fase 3) van NIA ACADEMIE trainen deze kennis en vaardigheden.

Artikel 1: Doel examen

Tijdens het examen staat centraal of de kandidaat geschikt is om interieuradvies te geven in de breedste zin van het woord (en in staat is zich hier verder in te ontwikkelen). De cursist hoeft niet een volleerd interieurontwerper te zijn. De vakopleiding Interieurstyling (Fase 1) + Interieur Ontwerpen (Fase 2) + Interieur Ontwerpen (Fase 3) is een goede start van je carrière, we gaan er vanuit dat de cursist na deze cursus de basisvaardigheden kent. Het doel van het examen is het toetsen van fase 1, 2 en 3.

Artikel 2: Praktijkexamen inleveren

Bij het examen wordt de eindopdracht van Interieur Ontwerpen (Fase 3) beoordeeld. De opdrachten uit Interieur Ontwerpen (Fase 2) en Interieurstyling (Fase 1) kunnen dienen als portfolio. Je portfolio wordt bekeken bij twijfel en als ondersteuning om een oordeel te vormen. Je portfolio mag je ook aanvullen met praktijkopdrachten.
Het examen is een praktijkexamen, bestaande uit een opdracht ontwikkeld door de NIA-docent. De cursisten krijgen minimaal 4 weken voor het eindexamen de examenopdracht gemaild door de docent. In de les wordt uitgebreid aandacht besteed aan de examenopdracht en er is ruimschoots de gelegenheid om feedback te krijgen van de docent.

De uitwerking van de opdracht bestaat altijd uit een uitwerking op A3 formaat. 2x hardcopy en 1x digitale versie.

 1. Eén hardcopy presenteer je tijdens het examen en laat je achter bij de examencommissie. Deze krijg je niet meer retour, maar komt in het archief van NIA ACADEMIE en presenteren we aan nieuwe cursisten van NIA ACADEMIE.
 2. Eén hardcopy kun je zelf houden.
 3. Een digitale versie mail je met Wetransfer.com naar de docent, voor aanvang van het mondeling examen. Het bestand dat je stuurt is een jpg- of pdf-formaat. 
 4. Als de cursist niet één van deze drie kopieën heeft ingeleverd voor het mondeling examen, kan het examen niet doorgaan.
 5. Het examen kan niet worden ingehaald/overgedaan.
 6. NIA ACADEMIE is gemachtigd om examenmateriaal van cursisten als promotiemateriaal te gebruiken voor haar cursussen. 

Artikel 3: Herexamen

Een herexamen is mogelijk. De student moet zich dan weer opnieuw inschrijven voor de volgende examenmodule en het volgende examen. Vervolgens maakt de student een nieuwe examenopdracht.

Artikel 4: Inhoud examen

VISUEEL
De examenuitwerking moet minimaal bestaan uit:

 1. Analyse probleemstelling | Met o.a. foto’s oude situatie, opdracht, gezinssamenstelling, P.v.E.
 2. Conceptvoorstel | Het concept is de oplossing voor een vraagstuk en is tevens de inspiratiebron van waaruit een huisstijl, campagne, interieur of product wordt ontwikkeld. Het concept is veelal een metafoor die tot de verbeelding spreekt bij de doelgroep. Met andere woorden: een kapstok waar alles aan opgehangen kan worden en die verdere keuzes binnen het project gemakkelijk maakt. De cursist kan d.m.v. handschetsen en/of sfeerbeelden, op basis van de vraagstelling, het P.v.E. en het moodboard een concept / ontwerpidee presenteren.
 3. Moodboard | Visualiseren d.m.v. moodboard van het concept. Géén optelsom van producten, maar hoe dit project eruit komt te zien. The look and feel.
 4. Presentatie plattegrond | Op schaal, in kleur en met legenda. Oude situatie en nieuwe situatie.
 5. 1 x Zijaanzicht in kleur | Op schaal, in kleur en met legenda.
 6. 1 x Perspectieftekening in kleur | Een 1- of 2-punts perspectief, op schaal.
 7. 1 x aanzicht van maatwerkkast / roomdivider
 8. Materiaalplan | Door middel van een presentatie en moodboard met stalen van de gebruikte materialen.
 9. Meubelplan | Door middel van een moodboard.
 10. Kleurplan | Door middel van kleurstalen.
 11. Basis verlichtingsvoorstel met armaturen | Door middel van een tekening en een verlichtings-moodboard.

Het examen wordt gepresenteerd op A3 formaat 420 X 297 mm. Tijdens het uitwerken van de examenopdracht mag je gebruik maken van computertekenprogramma’s en handmatig tekenen om je ontwerpen te visualiseren.

MONDELING

 • De mondelinge presentatie is ondersteunend aan de visuele presentatie.

Artikel 5: Beoordelingscommissie

De beoordelingscommissie bestaat uit twee vakspecialisten: één gecommitteerde die niet verbonden is aan NIA ACADEMIE en een NIA-docent (niet de Fase 3-docent van de student). Als de stemmen staken is de stem van de gecommitteerde doorslaggevend (eventueel kan de directie meekijken met het examen). Naast de examenkandidaat en de examencommissie mag er niemand aanwezig zijn bij het examen.

Als je geslaagd bent, ontvang je op de dag zelf je diploma. Studenten die in de ochtend examen doen, ontvangen het diploma tijdens de lunchpauze. Studenten die 's middags examen doen, ontvangen na afloop van de examendag (om 17.00 uur) het diploma. De cijferlijst wordt nagestuurd. 

Omdat naast de docent ook een gecommitteerde uit de praktijk het examen beoordeeld, kan de beoordeling iets anders uitpakken dan je gewend bent van de feedback in de lessen.  

Artikel 6: Duur examenpresentatie

Het examen bestaat uit een visuele en mondelinge presentatie van het examenwerk van maximaal 15 minuten. De examencommissie krijgt 10 minuten gelegenheid vragen te stellen. De examencommissie geeft cijfers en schrijft een examenbeoordeling zonder dat de examenkandidaat daarbij is, vervolgens geeft de examencommissie feedback aan de kandidaat en geeft daarbij ook aan of de kandidaat wel of niet geslaagd is. Het schrijven van de beoordeling duurt 25 minuten, daarna is er 10 minuten tijd voor de commissie om de examenkandidaat feedback te geven. In totaal duurt het examen dus een uur. 

Artikel 7: Beoordeling

De beoordeling van de examenopdracht Interieur Ontwerpen (Fase 3) bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Conceptontwikkeling en stylistische kwaliteiten
Analyse van de probleemstelling en situatie.
Conceptontwikkeling en visualisatie hiervan door middel van moodboard.

2. Technische uitwerking

Visualisatie en technische uitwerking van plattegronden, zijaanzicht, perspectieftekening, kleurgebruik en indeling. Ruimtelijk inzicht, materiaalkennis en technisch kennis.

3. Mondelinge presentatie
Is de presentatie verhelderend en in de juiste volgorde? kan de cursist overtuigen en het plan goed motiveren?

Voor elk onderdeel geeft de commissie een cijfer van 1 tot en met 10. Als je geslaagd bent voor het NIA-examen, ontvang je het diploma. De cursist ontvangt naast het diploma ook de cijferlijst/beoordeling.

Artikel 8: Inschrijven

Er wordt van uitgegaan dat als je deelneemt aan de opleiding Interieur Ontwerpen (Fase 3), je ook meedoet met het examen. Wil je niet meedoen met het examen, laat dit dan even weten via de mail. administratie@nia-academie.nl

Artikel 9: Annulering Examen

Je inschrijving voor het examen kun je uiterlijk op de dag ná je laatste lesdag Interieur Ontwerpen (Fase 3) kosteloos annuleren. Bij annulering na deze termijn vindt geen restitutie meer plaats van je examengeld.

ARTIKEL 10: NIET VOORZIEN
Daar waar het examenreglement niet in voorziet, beslist de directie van NIA ACADEMIE.


Bron afbeeldingen: Atelier Biagetti